Gazdaság
Gazdaság kategória 2017 júniusi hírei
Lapok:    
PályázatihĂ­rek.eu - 2017. június 29. 13:15
A tervezetteknek megfelelĹ‘en, júniusban döntött a Miniszterelnökség az agrár-környezetgazdálkodási (AKG) pályázatokról, amelynek keretösszegét 68 milliárd forintra emelte meg, ezáltal 3900 pályázat, a kérelmek 92 százaléka részesült támogatásban - közölte csütörtökön a Miniszterelnökség. Hamarosan további döntések érkeznek a Vidékfejlesztési Programban.
PályázatihĂ­rek.eu - 2017. június 29. 13:15
Jelenleg is benyújtható még támogatási kérelem a vállalozások részére meghirdetett energetikai korszerűsítést támogató pályázatra, mindenképpen érdemes még most élni ezzel a népszerű fejlesztési lehetĹ‘séggel. Akár 50 millió forint vissza nem térítendĹ‘ támogatásra is pályázhatnak most a kereskedelmi üzletek az ország teljes területérĹ‘l, Budapest és Pest megye kivételével. A tavasszal megjelent pályázat keretein belül a már meglévĹ‘ üzletek energiahatékonyságát fejlesztĹ‘ beruházásokra lehet pályázni, így például hĹ‘szigetelésre, beleértve a teljes homlokzati felújítást, nyílászárók cseréjére, energiatakarékos épületgépészeti megoldások bevezetésére, megújuló energiák használatának bevezetésére.  Különösen a nagy energiafogyasztású üzleteknél (pl. élelmiszerboltok) jelentĹ‘sen csökkenthetĹ‘ek az üzemeltetési költségek! A vissza nem térítendĹ‘ támogatás 45%, ehhez egy kedvezményes, 2%-os kamatozású kölcsön társul a költségek 45%-ig, és a beruházás értékének 10 %-át szükséges csak önerĹ‘ként biztosítani. KitűnĹ‘ lehetĹ‘ség a jövedelmezĹ‘ség, versenyképesség javítására! BĹ‘vebb információ és elĹ‘minĹ‘sítés alább!
PályázatihĂ­rek.eu - 2017. június 29. 13:02
Nem függesztették fel a VP6-6.4.1-16 "Nem mezĹ‘gazdasági tevékenységek beindítására és fejlesztésére irányuló beruházások támogatása" című pályázatot az elsĹ‘ értékelési határnapon, így továbbra is benyújthatók a támogatási kérelmek! Az igényelhetĹ‘ vissza nem térítendĹ‘ támogatás összege: maximum 50.000.000 Ft, a támogatási intenzitás mértéke a fejlesztési helyszíntĹ‘l függĹ‘en: 50%, 60%, vagy 70%-os.  Fontos kirtérium, hogy csak a 2016. július 1-én már mezĹ‘gazdasági teremelĹ‘nek minĹ‘sülĹ‘ természtes személy (Ĺ‘stermelĹ‘, egyéni vállalkozó) vagy gazdasági társaság pályázhat. A pályázatok benyújtásának következĹ‘ határnapja 2017. július 12. A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg jelentĹ‘s, 35,94 milliárd forint. A kiemelten kedvezĹ‘ feltételek miatt rendkívül nagy a pályázat iránt érdeklĹ‘dĹ‘k száma, ezért érdemes mielĹ‘bb megkezdeni a pályázat benyújtásához szükséges elĹ‘készületeket, melyben nagy segítséget jelenthet szakembereink segítsége és az ingyenes elĹ‘minĹ‘sítés, melyre alább jelentkezhetnek.  
PályázatihĂ­rek.eu - 2017. június 29. 13:00
Budapest FĹ‘város Közgyűlése a kulturális örökségvédelmi feladatának eleget téve, a fĹ‘város városképét meghatározó építészeti értékek rekonstrukcióját, felújítását támogató céllal létrehozta az „Építészeti Örökségvédelmi Támogatás”-t. Budapest FĹ‘város Önkormányzata  2017-ben 500 millió Ft-os keretösszegben biztosít vissza nem térítendĹ‘ támogatást, amely utófinanszírozással használható fel. Ingyenes elĹ‘minĹ‘sítésünkre a cikk alján található űrlap kitöltésével jelentkezhet.
PályázatihĂ­rek.eu - 2017. június 28. 13:20
Még mindig nyitva áll a lehetĹ‘ség a támogatási kérelmek benyújtására a GINOP keretében a vállalkozásoknak szóló szoftverfejlesztési pályázatra, melynek célja vissza nem térítendĹ‘ támogatás és kölcsön együttes biztosítása révén a vállalkozások hatékonyságának és jövedelemtermelĹ‘ képességének erĹ‘sítése infokommunikáció terén, valamint a felhĹ‘alapú és egyéb online elérhetĹ‘ üzleti szolgáltatások bevezetésének és használatának ösztönzése. A vissza nem térítendĹ‘ támogatás összege minimum 1 millió Ft, maximum 24 millió Ft lehet. A támogatást igénylĹ‘ vállalkozásnak minimum 10% önrészt kell biztosítania. A rendelkezésre álló keretösszeg 48,2 milliárd Ft. A támogatási kérelmek benyújtása már most is lehetséges, az eddig beérkezett kérelmek még nem merítették ki a rendelkezésre álló keretösszeget, tehát érdemes még most élni ezzel a lehetĹ‘séggel. Ingyenes elĹ‘minĹ‘sítési szolgáltatásunkra a cikk alján található űrlap kitöltésével tud jelentkezni.
PályázatihĂ­rek.eu - 2017. június 28. 12:50
{youtube}Ph-9rx4Y3PI{/youtube} Már be lehet nyújtani a támogatási kérelmeket a Vidékfejlesztési Program keretében megjelent "Innovációs operatív csoportok létrehozása és az innovatív projekt megvalósításához szükséges beruházás támogatása" című felhívásra. A támogatásból kötelezĹ‘ egy legalább 5 tagból álló operatív csoportot létrehozni, amelyek az alábbi területeken tevékenykedhetnek: mezĹ‘gazdasági termelés, élelmiszer-feldolgozás és borászat, REL, erdĹ‘gazdálkodás. A felhívás támogatja továbbá az operatív csoportok azon projektjeit, melyek egy teljesen innovatív beruházást valósítanak meg. Az igényelhetĹ‘ támogatás a csoport létrehozására maximum 206.000 euró, az innovatív projektre 1.030.000 euró is lehet, a támogatási intenzitás 100%, a beruházási elemek esetében közép-magyarországon 50%, a többi régióban 60% lehet. BĹ‘vebb információ és ingyenes elĹ‘minĹ‘sítés alább!
PályázatihĂ­rek.eu - 2017. június 28. 12:40
Pest megyében 61 mikro-, kis- és középvállalkozás nyert el 3 milliárd forintot meglévĹ‘ telephelyeinek átalakítására, modernizációjára valamint bĹ‘vítésére, továbbá 53 pest megyei önkormányzat 4 milliárd forintot belterületi utak gazdaságfejlesztési célú felújítására - közölte Rákossy Balázs, a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) európai uniós források felhasználásáért felelĹ‘s államtitkára kedden.
PályázatihĂ­rek.eu - 2017. június 27. 23:46
Ahogyan az a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) írásából kiderül, az uniós agrártámogatásokat kifizetĹ‘ ügynökségek szankcionálási gyakorlata, így a magyaré is, felülvizsgálatra szorul. Ugyanis nem mindegy, hogy az igénylĹ‘ szándékosan csalt vagy csak figyelmetlen volt.
PályázatihĂ­rek.eu - 2017. június 26. 17:28
Még mindig nyitva áll a lehetĹ‘ség a vállalkozások elĹ‘tt az energetikai fejlesztéseik átgondolására, és ezzel kapcsolatosan támogatási kérelmek benyújtására. A rendelkezésre álló 91,53 milliárd Ft-os keretösszeg még nem merült ki, így mindenképpen érdemes megragadni ezt a vissza nem térĹ‘ lehetĹ‘séget, a pályázatok elbírálása folyamatos. A pályázat keretén belül a székhely és a telephelyek energiahatékonyságát fejlesztĹ‘ beruházásokra lehet pályázni, így például hĹ‘szigetelésre, beleértve a teljes homlokzati felújítást, nyílászárók cseréjére, energiatakarékos épületgépészeti megoldások bevezetésére, megújuló energiák használatának bevezetésére. A vissza nem térítendĹ‘ támogatás 45%, ehhez egy kedvezményes, 2%-os kamatozású kölcsön társul a költségek 45%-ig, ezeken kívül a projekt 10 %-át szükséges csak önerĹ‘ként biztosítani. KitűnĹ‘ lehetĹ‘ség az üzemeltetési költségek jelentĹ‘s csökkentésére és a jövedelmezĹ‘ség, versenyképesség javtására! BĹ‘vebb információ és elĹ‘minĹ‘sítés alább!
PályázatihĂ­rek.eu - 2017. június 26. 17:17
{youtube}3EJHJqVlYU4{/youtube} 2017. július 21-ig biztosan van még lehetĹ‘ség pályázni a Vidékfejlesztési Program keretében a Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése című pályázatra. A felhívás célja a vidéki térségekben élĹ‘k életminĹ‘ségének javítása, a lakosság egészséges, jó minĹ‘ségű élelmiszerrel való ellátása, a helyi termelĹ‘k piacra jutásának elĹ‘segítése, a helyi alapanyagok felhasználásának támogatása, ezen keresztül a helyi gazdaság fejlesztése.  Helyi piacok létrehozására maximum 50 millió forint, közétkeztetés fejlesztésére pedig maximum 20 millió forint a vissza nem térítendĹ‘ támogatás, melyre önkormányzatok és társulásaik, nonprofit szervezetek és egyházi jogi személyek pályázhatnak. A felhívásra kizárólag a Vidékfejlesztési Programban meghatározott vidéki térségekbĹ‘l lehetséges a támogatási kérelmek benyújtása! BĹ‘vebb információ és ingyenes elĹ‘minĹ‘sítésre való jelentkezés alább!
PályázatihĂ­rek.eu - 2017. június 26. 10:34
Újabb lehetĹ‘séget kapnak a projektötletük megvalósítására azok, akiknek a korábbi népszerű Prototípus fejlesztési pályázaton elutasították a támogatási kérelmét. Az újragondolt, átgondolt projektterveket érdemes benyújtani a GINOP program keretében a vállalatok K+F+I tevékenységét támogató felhívásra és fontos, hogy a kevés támogatási lehetĹ‘séggel rendelkezĹ‘ nagyvállalatok is igényelhetnek támogatást. A pályázat legfĹ‘bb célja a kutatás, a technológiai fejlesztés és az innováció erĹ‘sítése, illetve a KKV szektor kiaknázatlan K+F+I lehetĹ‘ségeinek ösztönzése. A pályázók 50 millió Ft és 500 millió Ft közötti vissza nem térítendĹ‘ támogatásra, valamint 25 millió Ft és 250 millió Ft közötti kedvezményes kamatozású éven túli kölcsönre nyújthatnak be támogatási kérelmet. A támogatást igénylĹ‘ vállalkozásnak minimum 10% önrészt kell biztosítania, a kölcsön mértékének el kell érnie a vissza nem térítendĹ‘ támogatás minimum 50%-át. A rendelkezésre álló keretösszeg 120 milliárd Ft. A támogatási kérelmek benyújtása 2017. március 1-tĹ‘l lehetséges, a következĹ‘ értékelési határnap 2017.augusztus 28. 12 óra 00 perc. Ingyenes elĹ‘minĹ‘sítési szolgáltatásunkra a cikk alján található űrlap kitöltésével tud jelentkezni.
PályázatihĂ­rek.eu - 2017. június 23. 15:19
  Immár 7. alkalommal hirdeti meg FĹ‘állású Angyal Programját a Vodafone Magyarország Alapítvány. A pályázók ezúttal a szervezet Digitális Iskola Programjához kapcsolódó projektekkel mérettethetik meg magukat. A nyertesek akár fĹ‘állásban is végezhetik segítĹ‘ tevékenységüket, hiszen – mint eddig is minden alkalommal- a Vodafone jóvoltából egy évig versenyképes, havi bruttó 400 000 forintos fizetést kapnak.
PályázatihĂ­rek.eu - 2017. június 22. 14:56
A következĹ‘ napokban várható az agrár-környezetgazdálkodási tevékenységekre és a településeképet meghatározó épületek rekonstrukciójára kiírt pályázatok eredménye. A Miniszterelnökség szerint szeptember végéig a legfontosabb pályázatokról meghozzák a támogatói döntéseket. 2018. március végéig minden, a Vidékfejlesztési program keretein belül kiírt pályázatot elbírálnak. 
PályázatihĂ­rek.eu - 2017. június 21. 13:10
Az Otthon Melege Program hazai költségvetési forrásból meghirdetett fűtéskorszerűsítési alprogramjára elkülönített keretösszegbĹ‘l közel 1,3 milliárd forint vissza nem térítendĹ‘ támogatás még a lakosság rendelkezésére áll. 
PályázatihĂ­rek.eu - 2017. június 20. 23:34
2017. június 20. nappal az Irányító Hatóság felfüggesztette az EFOP-1.1.4-16 ElsĹ‘ként lakhatás című pályázatot. A felfüggesztése oka, hogy a felhívásra beérkezett a megfelelĹ‘ számú támogatási kérelem és a rendelkezésre álló kötelezettségvállalási keret kimerült.  
PályázatihĂ­rek.eu - 2017. június 20. 23:32
{youtube}jxnvaynucoY{/youtube} Három pályázatot hirdetett az Emberi ErĹ‘források Minisztériuma (Emmi) az otthonukban fogyatékossággal élĹ‘ embereket segítĹ‘ civil szervezeteknek - közölte az Emmi szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelĹ‘s államtitkára pénteken Budapesten, sajtótájékoztatón.
PályázatihĂ­rek.eu - 2017. június 19. 17:27
Az Emberi ErĹ‘forrás Fejlesztési Operatív Program keretében kiírt pályázatok minden magyar ember érdekeit szolgálják - mondta Schanda Tamás Kolozsváron, a Pont Csoport és Magyarország Kolozsvári FĹ‘konzulátusa által szervezett szakmai fórumon a tárca közleménye szerint. 
PályázatihĂ­rek.eu - 2017. június 16. 13:18
Immár önálló kormányrendelet szabályozza az ipari célú fás szárú ültetvények telepítését. Ennek eredményeképpen napokon belül a Vidékfejlesztési Program erdĹ‘sítésre szánt támogatási keretébĹ‘l az erdĹ‘nek nem minĹ‘sülĹ‘, ipari faültetvények telepítésére is igényelhetĹ‘ forrás. A vonatkozó 135/2017. (VI. 9.) Korm. rendelet a Magyar Közlöny 2017. évi 86. számában jelent meg.
PályázatihĂ­rek.eu - 2017. június 16. 13:15
A Földművelésügyi Minisztérium (FM) a nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének támogatására nyílt pályázatot hirdet 223 millió forint keretösszeggel - közölte az agrártárca környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelĹ‘s államtitkára szerdán Budapesten sajtótájékoztatón.
PályázatihĂ­rek.eu - 2017. június 15. 0:50
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) mintegy háromezer nyertes projektjének megvalósítása kezdĹ‘dhet el a közeljövĹ‘ben - mondta a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) regionális fejlesztési programokért felelĹ‘s helyettes államtitkára. Oláh Gábor a TOP-os projektek Tolna megyei nyitó rendezvényén tartott sajtótájékoztatón hozzátette: az 1300 milliárd forintos keretösszegű operatív program részeként 18 megyében 800 milliárd forintra lehetett pályázni. Az elsĹ‘ körben beadott pályázatok nyerteseivel megkötötték a támogatási szerzĹ‘déseket, a Magyar Államkincstár június végéig valamennyiüknek átutalja a támogatási elĹ‘leget. 
PályázatihĂ­rek.eu - 2017. június 15. 0:03
  Várhatóan a következĹ‘ egy-két hétben jelennek meg az idei Tanyafejlesztési Program pályázatai, erre a célra költségvetési forrásból 1 milliárd 225 millió forintos keret áll rendelkezésre - jelentette be a Földművelésügyi Minisztérium (FM) agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelĹ‘s helyettes államtitkára sajtótájékoztatón a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Nyírteleken pénteken.
PályázatihĂ­rek.eu - 2017. június 8. 13:35
Valamennyi vidékfejlesztési pályázatot kiírták a határidĹ‘ig, 68 pályázatot hirdettek meg összesen mintegy 1300 milliárd forint értékben március 31-ig - mondta a Miniszterelnökség agrár-vidékfejlesztésért felelĹ‘s államtitkára szerdán az Országgyűlés mezĹ‘gazdasági bizottságának ülésén. 
PályázatihĂ­rek.eu - 2017. június 8. 13:31
2017. június 1-én jelent meg a Miniszterelnökség közleménye a közbeszerzési értékhatárok alatti értékű beszerzések ellenĹ‘rzésérĹ‘l. A közbeszerzési értékhatárok alatti értékű beszerzések megvalósításával és ellenĹ‘rzésével kapcsolatos szabályokról szóló 459/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet (továbbiakban: 459/2016. Korm. rendelet) 2017. január 1-jén lépett hatályba. A Kbt. 4. § (3) bekezdésének értelmében a Kbt. 195. § (1) bekezdésében meghatározott ajánlatkérĹ‘k az egymillió forintot elérĹ‘, de a Kbt. 15. § (1) bekezdés b) pontjában szereplĹ‘ nemzeti értékhatárokat el nem érĹ‘ értékű, a Kbt. 8. § (2)-(6) bekezdése által meghatározott szerzĹ‘déseik megkötését megelĹ‘zĹ‘en is kötelesek a 459/2016. Korm. rendeletben foglaltak szerint, az ott meghatározott kivételekkel legalább három ajánlatot bekérni. A Közlemény itt található!  
PályázatihĂ­rek.eu - 2017. június 8. 13:28
Az Otthon Melege Programban hazai költségvetési forrásból meghirdetett, 2017. június 6-án megnyílt fűtéskorszerűsítési alprogramot óriási érdeklĹ‘dés kíséri, 24 óra alatt több mint 3.500 pályázatot nyújtottak be mintegy 2 milliárd forintos támogatási igénnyel. A 3,5 milliárd forintos keretösszegbĹ‘l jelenleg még további 1,5 milliárd forint vissza nem térítendĹ‘ támogatás a lakosság rendelkezésére áll.
PályázatihĂ­rek.eu - 2017. június 3. 14:36
A kerekesszékkel közlekedĹ‘k személygépkocsi-vásárlásának támogatására hirdetett pályázatot a Fogyatékos Személyek EsélyegyenlĹ‘ségéért Közhasznú Kft. az Emberi ErĹ‘források Minisztériumának (Emmi) felkérésére. Pályázni a vételár függvényében 1,5 millió és 4 millió forint közötti összegre lehet, de az elnyerhetĹ‘ támogatási összeg legfeljebb a személygépkocsi vételárának 50 százaléka, vagyis a gépkocsivásárláshoz önrész biztosítása szükséges. A pályázatokat június 15-ig lehet benyújtani.
PályázatihĂ­rek.eu - 2017. június 3. 14:25
{youtube}GoCBG4NkAHE{/youtube} Idén is pályázhatnak a kis-, közepes és nagyvállalatok, valamint a költségvetési szervek a Családbarát munkahely címre - jelentette be Novák Katalin a NĹ‘k a családban és a munkahelyen című konferencián.
Lapok:    
Időkép.hu - 2017. június 29. 13:44
Az erős, viharos szélhez szombaton egy hidegfront is társul.
Időkép.hu - 2017. június 29. 10:13
Az év eddigi legmelegebb napját követően, csütörtökön viharossá fokozódik a délnyugati szél.
köpönyeg.hu - Közép-Magyarországi időjárás-előrejelzés, 23:30
Időkép.hu - 2017. június 28. 23:30
Aktuális időjárás:Budapest: 20°C, 9.36 km/hDK-i szél, közepesen felhős Előrejelzés: Ma: Hőmérséklet: min 17°C, max 34°C Idő: zivatar záporesővel Holnap: Hőmérséklet: min 19°C, max 30°C Idő: zápor 15 napos időjárás-előrejelzés a Köpönyeg.hu oldalon!
Webbeteg.hu Betegségek - 2017. június 29. 16:04
Csokorba szedtük a leggyakrabban előforduló kérdéseket a reumatológia témakörében. Milyen kérdéseket intéznek a betegek a leggyakrabban a reumatológushoz?
HVG.hu itthon - 1970. január 1. 1:00
Ebroker - Ingatlan - 2017. június 29. 13:25
Munkaerőhiány, a kivitelezési költségek emelkedése és a kedvezményes lakásáfa körüli bizonytalanság közepette zajlik a vevőkért folytatott verseny az új építésű lakások piacán. Ha nem jön időben a döntés, akkor kipukkanhat a mostanában meredeken felfelé ívelő lakásépítési kedv, ami azonban az árakra inkább növelő hatással lehet, hiszen az eladó állomány folyamatosan csökkenhet, míg a vásárolni szá...
HVG.hu itthon - 1970. január 1. 1:00
HVG.hu itthon - 1970. január 1. 1:00
Isite.hu - 2017. június 29. 16:07
Több mint húsz év után térhetünk vissza a vesélyekkel teli Jumanji erdejébe, idén decemberben ugyanis érkezik az új epizód, amiben többek között Dwayne Johnson oldalán izgulhatjuk vé... tovább